Δημήτριος Κίτσιος
Keynote Speaker

Δημήτριος Κίτσιος

Διευθυντής Υποδομών & Ελέγχων στην Lamda Development

Ο Δημήτριος Κίτσιος είναι Chief Infrastructure & Controls Officer στην Lamda Development. Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακά έργα στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Βόρεια Αμερική στους τομείς Real Estate, Ενέργειας, Αεροπορικής Βιομηχανίας και Πετρελαιοειδών. Πριν την εργασία του στην LAMDA Development, εργάστηκε μεταξύ άλλων στην Archirodon Group σε Διευθυντικούς ρόλους στο Project & Programme Management, στην Parsons Corporation ως Programme Director, στην Damac Properties ως Vice President-  Risk & Planning και τελευταία στην Musanada ως Performance Monitoring Director . Ο κ. Κίτσιος είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κάτοχος MSc σε Construction Engineering & Management από το Stanford University.