Μιλένα Κόντου

Μιλένα Κόντου

Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής BIM

H Μιλένα Κόντου είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ms Civil Engineering από το City University του Λονδίνου και εξειδίκευση στα κατασκευαστικά έργα. Είναι μέλος του TEE και πιστοποιημένη project manager .

Ως στέλεχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με μακροχρόνια θητεία σε θέσεις ευθύνης Γενικής και Διευθύνσεων του Υπουργείου, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση Δημοσίων Έργων στην Ελλάδα, υποστηρίζει ενεργά το Στρατηγικό Σχεδιασμό και την ψηφιακή μεταρρύθμιση του Υπουργείου.

Ως εισηγήτρια του ΕΚΔΔΑ, έχει σχεδιάσει προγράμματα επιμόρφωσης στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Μελετών και έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό μηχανικών της δημόσιας διοίκησης σε θέματα νομοθεσίας και ποιότητας των δημοσίων έργων.

Η Μιλένα Κόντου είναι η πρώτη Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) για την Ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής του BIM στην Ελλάδα.