Μαρία Τσιομπάνου

Μαρία Τσιομπάνου

Πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε

Βιογραφικό

Η Μαρία Τσιομπάνου γεννήθηκε στην πόλη της Κοζάνης όπου κατοικεί και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Σπούδασε στην Πολυτεχνική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα των Μηχανολόγων Μηχανικών και  έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην στρατηγική διαχείριση (strategy management) από το Chartered Management Institute – United Kingdom και στην επιχειρηματική διοίκηση (business administration – MBA) από το University Of Sunderland – United Kingdom.

Είναι ιδρυτικό στέλεχος και διαχειρίστρια της τεχνικής εταιρείας ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που ιδρύθηκε το 2004. Σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη και η κατασκευή οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Οι δραστηριότητες της  εταιρείας επεκτείνονται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο επίσημο Εθνικό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας.

Έχει διατελέσει :

  • Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας από το 2007 έως το 2013.
  • Πρόεδρος του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας από το 2013 έως σήμερα.
  • Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2007 έως το 2016.
  • Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2014 έως το 2016.
  • Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2016 έως σήμερα.
  • Αντιπρόεδρος Β΄ και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) από το 2016 έως το 2019.