Κατερίνα Τσικαλουδάκη

Κατερίνα Τσικαλουδάκη

Δρ πολιτικός μηχανικός, καθηγήτρια, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Γεννήθηκε το 1975 και έλαβε δίπλωμα πολιτικού μηχανικού το 1997 (ΑΠΘ) και διδακτορικό δίπλωμα το 2003 (ΑΠΘ). Υπηρετεί ως καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο την Οικοδομική. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην υγροθερμική, ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση των κτιρίων, στη φυσική των κτιρίων και στην αειφορία στο δομημένο περιβάλλον. Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια και επιστημονικώς υπεύθυνη σε πολλά ερευνητικά έργα, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Από το 2021 είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών και από το Σεπτέμβριο του 2022 υπηρετεί ως πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες και της ΕΥΑΘ ΑΕ και υπεύθυνη βιωσιμότητας της εταιρείας. Σε διεθνές επίπεδο, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του διεθνούς οργανισμού International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE) και συμμετέχει στα όργανα του ευρωπαϊκού οργανισμού μηχανικών FEANI.