Ηλέκτρα Παπαδάκη

Ηλέκτρα Παπαδάκη

Αρχηγός ομάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG GROW - Κατασκευή και δομημένο περιβάλλον

Η Ηλέκτρα Παπαδάκη είναι επικεφαλής της ομάδας που ασχολείται με την χάραξη πολιτικής για τις κατασκευές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συντονίζει την ανάπτυξη του οδικού χάρτη για την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανθεκτικότητα των κατασκευών καθώς και την συνεργασία της Επιτροπής με ενδιαφερόμενα μέρη (βιομηχανία, δημόσιοι φορείς κλπ.) μέσω του High Level Construction Forum. Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων, για την BIM και την ψηφιοποίηση των αδειών δομήσεως, καθώς και για την δημιουργία και υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων προς τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Προηγουμένως έχει συντονίσει πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ευρωπαϊκών πόλεων. Η αστική ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης παραμένει στα ενδιαφέροντά της και τα τελευταία χρόνια έχει συγγράψει σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Η Ηλέκτρα είναι απόφοιτος της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ με εξειδίκευση στην πολεοδομία και την τεχνολογία.

Μιλάει άπταιστα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και έχει καλή γνώση των πορτογαλικών.