Ευάγγελος Ι. Σαπουντζάκης
Keynote Speaker

Ευάγγελος Ι. Σαπουντζάκης

Αντιπρύτανης ΕΜΠ, Καθηγητής ΕΜΠ, Δρ.Μηχ.,M.Sc.,DIC,Πολ.Μηχ.

O Ευάγγελος ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» ΕΜΠ είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Δομοστατικός, Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Διπλ. Ε.Μ.Π. 1984, με μεταπτυχιακές σπουδές (Concrete Structures) στο Imperial College of Science and Technology του Λονδίνου (1985), από όπου απέκτησε τα διπλώματα M.Sc. και DIC. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του ΕΜΠ (1991).

Έχει εκτεταμένη εμπειρία (35 έτη) στον σχεδιασμό και την ανάλυση γεφυρών και ειδικών έργων. Από το 1996 έχει παράσχει υπηρεσίες Συμβούλου σε πλήθος συγκοινωνιακών έργων, έχει εκπονήσει έλεγχο μελετών μεγάλων ειδικών έργων, έχει δε διατελέσει μέλος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών του έργου “Μελέτη-Κατασκευή Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Έργου Μόνιμης Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου”. Είναι μέλος Τεχνικών Συμβουλίων Μελετών και Επιτροπών Παρακολούθησης Έργων.

Εκτός του ΕΜΠ είναι Καθηγητής της Σχολής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜχ) και έχει διατελέσει μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ). Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του περιλαμβάνει 132 πρωτότυπες εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας και 190 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει συγγράψει 12 κεφάλαια σε βιβλία εκδοθέντα από διεθνείς εκδοτικούς οίκους, 5 τεχνικές εκθέσεις και 7 βιβλία - διδακτικά πονήματα. Είναι συντάκτης 6 βιβλίων ή πρακτικών συνεδρίων. Έχει συμμετοχή σε 15 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος στα 11 από αυτά. Έχει δώσει 1 Κύρια (Plenary) και 21 Βασικές (Keynote) διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια. Το ερευνητικό του έργο έχει μεγάλη διεθνή επιστημονική αναγνώριση, όπως καταδεικνύεται από τη θέση του ως Επίτιμος Εκδότης (Honorary Editor), Κύριος Εκδότης (Editor-in-Chief), Ακαδημαϊκός Eκδότης (Academic Editor), Περιφερειακός Eκδότης (Regional Editor), Αναπληρωτής Eκδότης (Associate Editor), ως μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) 29 διεθνών περιοδικών, ως μέλος 72 επιστημονικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων, ως κριτής επιστημονικών εργασιών σε 60 έγκριτα περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας και ως κριτής ερευνητικών προτάσεων Υπουργείων Επιστήμης, Έρευνας και Τεχνολογίας 3 χωρών της αλλοδαπής, ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εντοπισθεί περισσότερες από 2800 αναφορές (h-index=28).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Evangelos Sapountzakis is Civil Engineer, Professor at the Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research of the Structural Engineering Department of the School of Civil Engineering of the National Technical University of Athens (NTUA). He is also Vice Rector for Finance, Programming and Development of NTUA and Director of the Interdisciplinary Postgraduate Program “Structural Design and Analysis of Structures” of NTUA.

 

He obtained his Diploma from NTUA in 1984, the MSc and DIC degrees (Concrete Structures) from Imperial College of Science and Technology of London in 1985 and the PhD degree from NTUA in 1991.

 

He has extensive experience (over 35 years) in the design and analysis of bridge and other largescale structural projects, while since 1996 he has provided consultancy services in various structural and transportation large scale Civil Engineering projects. He has also been a member of the Special Scientific Tender Evaluation Committee for the project: “Study - Construction, Self-financing and Utilisation of the Permanent Bridging Project of Rion - Antirrion”.

 

Apart from NTUA, he is also Professor of Structural Analysis at the School of Corps of Engineers of the Hellenic Army since 1986 and member of the Coactive Educational Staff of the Hellenic Open University (2011-2017). His published research work comprises 132 original papers published in international journals and 190 papers published in international conference proceedings. He is the author of 12 Chapters in books published by International Publishing Companies, 5 Technical Reports, 4 educational books and co-author of 3 educational books. He is the editor of 6 Books or Conference Proceedings. He has participated in 15 financially supported research projects, while in 11 of them as the Principal Investigator. He has given 1 Plenary and 21 Keynote lectures in international conferences. His research work has received intentional recognition, since he is Honorary Editor, Editor-in-Chief, Academic Editor, Regional Editor, Associate Editor of international journals, member of the editorial board of 29 international journals, member of 72 scientific advisory committees of international conferences, while more than 3000 citations have been noticed in international literature (h-index=28). He is also reviewer of scientific papers in more than 60 international journals and evaluator of research proposals of Ministries of Science, Research and Development of 3 foreign countries.