Εμμανουήλ Μπόγρης

Εμμανουήλ Μπόγρης

Διευθύνων Σύμβουλος, Κύριος Αρχιτέκτονας - Εμπειρογνώμονας BIM EB/Architects (EBA)

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EB/Architects, μια αρχιτεκτονική πρακτική που παρέχει σχεδιασμό και συμβουλευτική  υπηρεσίες για τον κατασκευαστικό κλάδο, με 27 χρόνια εμπειρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη μηχανική και κορυφαίας τεχνογνωσίας BIM με σκοπό την παροχή βοήθειας, οργανώσεις προνοητικής σκέψης για την πλήρη εφαρμογή του BIM.

Συνιδρυτής SYMBION ARCHITECTURE & ENVIRONMENT, Αθήνα, Ελλάδα
Περιβαλλοντικός και Αειφόρος σχεδιασμός κτιρίων και ανοιχτών χώρων - Ενεργειακή Ανάλυση
ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Σχεδιασμός & Διαχείριση Έργων
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτιρίου
Εγκαταστάσεις, Εσωτερικοί χώροι & Ανοιχτοί  Χώροι
Αρχιτεκτονική Κατασκευή
Τεκμηρίωση και Κατάστημα
Σχέδια για προηγμένο κτίριο - συγκροτήματα
Διαχείριση και εποπτεία μεγάλων ομάδων Αρχιτεκτόνων για την παραγωγή υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικών μελετών  σε διαφορετικές φάσεις του σχεδιασμού
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ BIM
Διαχείριση BIM
Διεπιστημονική υποστήριξη BIM
Συντονισμός
Εκτέλεση έργου με υποστήριξη BIM
Σχεδιασμός (4D Προγραμματισμός)
Υποστηριζόμενη ποσοτικοποίηση BIM & Παρακολούθηση κόστους (5D BIM)
Εφαρμογή BIM για Παράδοση, Λειτουργία & Συντήρηση
Οπτικός Προγραμματισμός & Παραμετρικός σχεδιασμός
Ανάπτυξη Λογισμικού BIM
Κτίριο με υποστήριξη BIM
Επίβλεψη Κατασκευής