Εμμανουήλ Βράϊλας

Εμμανουήλ Βράϊλας

Πολιτικός Μηχανικός - Γενικός Γραμματέας ΣΤΕΑΤ

Ο Εμμανουήλ Βράϊλας είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ) και κάτοχος του Diplome D’ Etude Approfondies (D.E.A.) από το Υδραυλικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής της Τουλούζης στην Γαλλία - ENSEEIHT (1979). Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά.

Είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΚ στην Δ΄τάξη με Α.Μ. 9531.

Από το 1979 εργάζεται σε εταιρείες του σημερινού ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις. Έχει διατελέσει εργοταξιάρχης σε σειρά κτιριακών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Διευθυντής Έργων στην ΓΕΚ ΑΕ με ευθύνη στα σημαντικότερα δημόσια και ιδιωτικά κτιριακά έργα της εταιρεία και υπεύθυνος της ομάδας ανάπτυξης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΓΕΚ Α.Ε.

Από το 2002 μέχρι και σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Συμβάσεων και Προσφορών της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., θέση την οποία υπηρετεί και ως εκπρόσωπος του Ομίλου Εταιρειών ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ στα Έργα Παραχώρησης «Αθηναϊκοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Α.Ε.», «Polis Park A.E.», «Σταθμός Αυτοκινήτων ΟΛΠ Α.Ε.», ως Μέλος των Δ.Σ. της «Parking ΟΥΗΛ A.E.» και της «Πάρκα Αναψυχής  & Αθλητισμού Ελληνικού Α.Ε.», ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Παραχώρησης «Χείρων Α.Ε.», ως Αντιπρόεδρος στην «Salonika Park Α.Ε.» ως Πρόεδρος στην «Ιωλκός Αναπτυξιακή Ψυχαγωγική Α.Ε.», ως Πρόεδρος στην «ΒΙΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε», και ως Υπεύθυνος για την Σύμβαση και την παρακολούθηση του Έργου Παραχώρησης «Κτίριο Γραφείων στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Ν.Δ.Α.Α.) Ελευθέριος Βενιζέλος / Διαμόρφωση Χώρων Γραφείων Τελωνείου – Χημείου Ν.Δ.Α.Α.

Εκλέγεται στο Δ.Σ. του ΣΑΤΕ από το 2006. Έχει διατελέσει Μέλος (2006-2009), Αντιπρόεδρος (2009 – 2015), Ταμίας  (2015 – 2021) και Γενικός Γραμματέας (2021 -). Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Ταμίας του Δ.Σ. του ΣΤΕΑΤ όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Από το 2020 έχει εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΕΣΒΥΚ.