Mάνος Βράιλας

Mάνος Βράιλας

Πολιτικός Μηχανικός - Γενικός Γραμματέας ΣΤΕΑΤ

 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ- Aντιπρόεδρος ΣΤΕΑΤ

Ο Εμμανουήλ Βράιλας είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ) και κάτοχος του μεταπτυχιακού Diplome D’ Etude Approfondies (D.E.A.) από το Υδραυλικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής της Τουλούζης στην Γαλλία - ENSEEIHT (1979). Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά.

Είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΚ στην Δ΄τάξη με Α.Μ. 9531.

Από το 1979 εργάζεται σε εταιρείες του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις. Έχει διατελέσει εργοταξιάρχης σε σειρά κτιριακών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Διευθυντής Έργων στην ΓΕΚ ΑΕ και στην ΤΕΡΝΑ ΑΕ με ευθύνη στα σημαντικότερα δημόσια και ιδιωτικά κτιριακά έργα των εταιρειών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και υπεύθυνος της ομάδας ανάπτυξης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΓΕΚ Α.Ε.

Από την αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ήτοι το 1982, συμμετείχε στην κατασκευή μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου στις Εταιρίες ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.. Παράλληλα συμμετέχει ως μέλος Δ.Σ. στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. αλλά  και σε θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  στους τομείς των Κατασκευών, Παραχωρήσεων Αυτοκινητοδρόμων και Σταθμών Αυτοκινήτων. Είναι ενεργό μέλος Επαγγελματικών Συνδέσμων Τεχνικών Εταιρειών, κατέχοντας τη θέση του Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. του  Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), τη θέση του Γεν. Γραμματέα στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και τη θέση του Αντιπροέδρου στον Σύνδεσμο εταιρειών παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων με διόδια (HELLASTRON). Επίσης, κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου στο Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ).