Γιώργος Κοντόπουλος

Γιώργος Κοντόπουλος

Manager, PwC - Team Leader έργου ανάπτυξης Εθνικής Στρατηγικής BIM

Ο Γιώργος Κοντόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός με πολυετή εμπειρία στη στρατηγική μελέτη και ανάπτυξη έργων υποδομής στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.


Ως Manager στην PwC Ελλάδας, υποστηρίζει ενεργά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην ανάπτυξη της στρατηγικής και του οδικού χάρτη για την εφαρμογή του BIM. Συμμετείχε επίσης στο σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία, στην υποστήριξη της Προεδρίας της Κυβέρνησης για το συντονισμό και την αξιολόγηση μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, καθώς και στην προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».


Ως στέλεχος της PwC Λονδίνου συμμετείχε στο στρατηγικό σχεδιασμό και οικονομικό έλεγχο μεγάλων έργων υποδομής (capital projects) για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάστηκε επίσης ως Πολιτικός Μηχανικός στους τομείς του structural design και engineering management για τη μελέτη και κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής «Elizabeth Line» και του πύργου «South Quay Plaza» 68 ορόφων στο Λονδίνο.


Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Project & Enterprise Management από το πανεπιστήμιο UCL του Λονδίνου και εξειδίκευση στις κατασκευές. Είναι μέλος του TEE και διαθέτει τον τίτλο Chartered Engineer από το Institution of Civil Engineers (ICE) του Ηνωμένου Βασιλείου.