Γεώργιος Στασινός

Γεώργιος Στασινός

Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών – Ελεύθερος Επαγγελματίας. Σύμβουλος  Δημόσιων  Οργανισμών, ΕΠ. Προγραμμάτων, ΟΤΑ και επιχειρήσεων για την απορρόφηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων.  Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, Πρόεδρος ΔΚΜ.

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗTΑ: Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (2004-2010). Μέλος ΔΣ ΟΣΕ ΑΕ (2009). Πρόεδρος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Πανευρωπαϊκή καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης «Όλοι διαφορετικοί – Όλοι Ίσοι» (2006-2007). Μέλος Ε.Γ. ΟΝΝΕΔ (2001-2004). Μέλος ΚΕ ΟΝΝΕΔ (1998-2006)

-ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ  (2014 – σήμερα). Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας  (2012-2014). Πρόεδρος ΔΚΜ (2011 – σήμερα). Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (2006-σήμερα)

-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Σύμβουλος Δημόσιων Οργανισμών, ΕΠ. Προγραμμάτων, ΟΤΑ και επιχειρήσεων για την απορρόφηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων (2010 – σήμερα). Σύμβουλος διαχείρισης ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων – Αναπτυξιακός Νόμος (2009 – σήμερα). Σύμβουλος διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας) (2009 – σήμερα). Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή σημαντικών έργων (δημόσια σχολεία, μουσεία, υδραγωγεία κλπ) στο εξωτερικό. Μελέτη επίβλεψη κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων. Μελέτη επίβλεψη κατασκευή εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων. Έκδοση οικοδομικών αδειών. Επίβλεψη οικοδομών. Κατασκευή στρατιωτικών έργων. Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας. Κατασκευαστής ιδιωτικών έργων. Διαχείριση-εκμετάλλευση ακινήτων.