Γεώργιος Βλάχος

Γεώργιος Βλάχος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΑΤΕ

Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Πήρε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1982. Γνωρίζει αγγλικά. Εγγεγραμμένος στο ΜΕΚ στην Δ΄τάξη για Ηλεκτρομηχανολογικά και Υδραυλικά έργα με Α.Μ. 11737. Το 1982-83 υπηρέτησε την στρατιωτική θητεία του, ως έφεδρος αξιωματικός στο Σώμα Υλικού Πολέμου ενώ την περίοδο 1983-1985 εργάστηκε ως Αναλυτής - Προγραμματιστής στο Μηχανογραφικό κέντρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας. Το 1985 ανέλαβε καθήκοντα ως υπάλληλος της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομού Αρκαδίας με καθήκοντα Μελετών - Επιβλέψεων και Προϊσταμένου Συνεργείου & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, θέση που διατήρησε έως το 1987 οπότε και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο χώρο παραγωγής δημοσίων έργων μέσω ατομικής επιχείρησης έως το 1991. Από το 1991 έως και το 1997 υπήρξε διαχειριστής της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. » και από το 1997 έως και το 2002 διαχειριστής της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Από το 2002 κατέχει την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Από τον Οκτώβριο του 2021 είναι μέλος του Δ.Σ. της «ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Από το Μάρτιο του 2003 είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), στον οποίο διετέλεσε Μέλος (2014-2018), Ταμίας (2003 – 2006) και Πρόεδρος (2006 - 2014, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε τον Μάρτιο του 2018 και τον Οκτώβριο του 2021. Έχει 3 παιδιά.