Αστέριος Τζίργας

Αστέριος Τζίργας

IsZEB Coordinator, Mech. Engineer AUTH, MSc In Energy, CEAI

- 10+ χρόνια ελληνική και διεθνή εμπειρία στη μηχανική, τη συμβουλευτική και τη διαχείριση έργων στον τομέα της ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των επιχειρήσεων, υποστηριζόμενη από ισχυρά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα
- Συμμετοχή και ηγεσία σε πολλά ατομικά και ομαδικά έργα, υψηλά κίνητρα, ισχυρή αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, ικανότητα προγραμματισμού και ιεράρχησης εργασίας, εργασία υπό πίεση, αποτελεσματική κατανομή χρόνου, εφαρμογή μεθοδικής προσέγγισης, συνεισφορά αποτελεσματικά σε μια ομάδα