Αλέξανδρος Γκιόκας

Αλέξανδρος Γκιόκας

Asset Information Manager (Strategic Pipeline Alliance - Anglian Water, United Kingdom) & Chair of Standard Libraries Task Group - UK BIM4Water
O Αλέξανδρος Γκιόκας είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με 12 έτη εμπειρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε έργα διαχείρισης υδατικών πόρων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Έχει αναπτύξει εξειδίκευση στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων έργων υποδομής, καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Από το 2020 είναι Asset Information Manager στην κοινοπραξία Strategic Pipeline Alliance της Anglian Water, η οποία κατασκευάζει το μεγαλύτερο έργο ύδρευσης στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και δεκαετίες. Στο ρόλο αυτό είναι επικεφαλής του πληροφοριακού συστήματος και υπέθυνος για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην αποδοτικότερη παραγωγή, επεξεργασία και διάχυση δεδομένων και πληροφορίας σε όλους τους εμπλεκομένους (stakeholders) του έργου και σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής.

 

Παράλληλα είναι επικεφαλής της ομάδας εργασίας Standard Libaries Task Group του Βρετανικού μη κερδοσκοπικού Οργανισμού BIM4Water που είναι πρωτοπόρος στην προώθηση του πλαισιού BIM-Better Information Management σε έργα υποδομών νερού της Μεγάλης Βρετανίας.