Άκης Ουζούνης

Άκης Ουζούνης

ΒΙΜ Manager ALSTOM - Γραμμή 4 Αττικό Μετρό

Ο Άκης Ουζούνης είναι ο Προϊστάμενος BIM της Κοινοπραξίας “AVAX A.E. / Ghella SpA / Alstom S.A.” για το έργο της Γραμμής 4 της Αττικό Μετρό στην Αθήνα. Προέρχεται από την κοινότητα μηχανικών και διαχείρισης έργων και είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάχθηκε στην Alstom το 1989 και έκτοτε έχει κάνει διεθνή καριέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Ν. Κορέα, την Ταϊβάν, την Ελλάδα, το Ισραήλ και τα ΗΑΕ. Από το 2018 έως το 2020 ο Άκης απέκτησε ευρεία εμπειρία στη Διαχείριση Έργων στις Χώρες του Κόλπου ως Διευθυντής Έργων Συστημάτων και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης για το σχεδιασμό BIM, την κατασκευή και τη συντήρηση σιδηροδρομικών έργων με το κλειδί στο χέρι.

Akis Ouzounis is the BIM Leader of the Joint Venture “AVAX A.E. / Ghella SpA / Alstom S.A.” for the Athens Attiko Metro Line 4 project. Coming from the engineering and project management community, Akis holds a degree in Electrical Engineering from the University of Thessaloniki with postgraduate studies in the UK. He joined Alstom in 1989 and has since enjoyed an international career in the UK, France, S. Korea, Taiwan, Greece, Israel and UAE. From 2018 to 2020 Akis gained wide experience in Project Management in the Gulf Countries as System Project Director and member of the Management Committee for BIM design, construction and maintenance of turnkey rail projects.


Leading societies to a low carbon future, Alstom develops and markets mobility solutions that provide sustainable foundations for the future of transportation. From high-speed trains, metros, monorails, trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, Alstom offers its diverse customers the broadest portfolio in the industry. 150,000 Alstom vehicles are in commercial service worldwide. Headquartered in France and present in 70 countries, Alstom employs more than 74,000 people.

With a presence of over 40 years in Greece, Alstom has successfully participated in the largest transport infrastructure construction projects in the country, including the construction of Lines 2 & 3 of the Athens Metro, the Athens Suburban Railway and Metro Line 3 extension to Piraeus. In addition, Alstom is the provider of the 25 latest-generation Citadis X05 trams for Athens. In June 2021, Alstom signed the contract for Athens Metro Line 4, one of the largest turnkey projects in Europe.