Γιώργος Φαρλέκας

Γιώργος Φαρλέκας

Γενικός Διευθυντής Manifest Services

Ο Γιώργος Φαρλέκας είναι Γενικός Διευθυντής της Manifest Services Α.Ε., συνιδρυτής του moralius.com.

Εντάχθηκε στη Manifest το 2011 ως Business Development Manager, όπου δύο χρόνια αργότερα προήχθη σε Εμπορικός Διευθυντής.

Από το 2017, ως Γενικός Διευθυντής, είναι υπεύθυνος για την ηγεσία των συνολικών λειτουργιών της εταιρείας με άμεση εποπτεία του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, του ανθρώπινου δυναμικού, της παράδοσης υπηρεσιών και των οικονομικών.

Το 2018, συνίδρυσε την Moralius, μια spin-off εταιρεία λογισμικού της Manifest, που σκοπό έχει την ανάπτυξη και προώθηση του απόλυτου Total FM Software στην παγκόσμια αγορά του FM.

Πριν ενταχθεί στη Manifest, ο Γιώργος πέρασε 9 χρόνια στον κλάδο της πληροφορικής, σε διάφορους ρόλους, αναλαμβάνοντας έργα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας για μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Lancaster (Ηνωμένο Βασίλειο) και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Sheffield (Ηνωμένο Βασίλειο).

---

George Farlekas is General Manager of Manifest Services SA and Co-Founder of moralius.com.

He joined Manifest in 2011 as Business Development Manager, where two years later he was promoted to Commercial Director.

Since 2017, as General Manager, he has been responsible for leading the company’s overall operations with direct oversight of Marketing, Sales, HR, Operations and Finance.

In 2019, he co-founded Moralius, a spin-off software company of Manifest, dedicated to develop and promote the ultimate Total FM Software in the global FM industry.

Prior to joining Manifest, George spent 9 years in the IT industry in various roles by taking on large-scale IT projects for large organizations in Greece.

George holds a Bachelor’s degree in Mechanical Engineering from Lancaster University (UK) and a Master’ s degree in MSc Information Management from Sheffield University (UK).