Γεώργιος Κακλαμάνος

Γεώργιος Κακλαμάνος

Senior Auditor, TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Ο Γεώργιος Κακλαμάνος είναι Senior Auditor της TUV Hellas TUV NORD, για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Υγείας και Ασφάλειας, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Πιστοποίησης Δομικών Υλικών, κα. Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος MSc στο σχεδιασμό δοχείων πίεσης.  Έχει εργασθεί στα Ελληνικά Πετρέλαια (διυλιστήρια Ασπροπύργου), στην κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό τεχνικών μελετών στα κτιριακά και τον βιομηχανικό τομέα.

Από το 2002 εργάζεται στην TUV HELLAS ως υπεύθυνος για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων σε μεγάλες υποδομές όπως Ολυμπιακά έργα, ανακατασκευή κτιρίου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Costa Navarino, κα

Από το 2021 συντονίζει την ομάδα ανάπτυξης της σειράς προτύπων ISO 19650 (Building Information Modelling).