Βασιλική Καλαμποκίδου

Βασιλική Καλαμποκίδου

Vice-President System Certification, TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Δραστηριοποιήθηκε στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, φαρμακοβιομηχανίας και εφοδιαστικής, εκπαίδευσης και ασφάλειας ως Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης, αναδιοργάνωσης και επενδύσεων, για είκοσι έτη. Εργάσθηκε ως Σύμβουλος στη Γενική  Γραμματέα Υποδομών  Μεταφορών και Δικτύων στην περίοδο  2012-2015 καθώς και σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (2019-2020). Κατέχει ακαδημαϊκούς τίτλους στην Τραπεζική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.