Βασίλης Λάππας

Βασίλης Λάππας

Construction Manager, EKTER SA
 • Εμπειρία στην κατασκευή σύνθετων έργων (κτίρια, αεροδρόμιο, στάδιο, επισκευές ιστορικών κτιρίων).
 • Αποδεδειγμένη γνώση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμών (ελληνικών και διεθνών) όπως eurocodes, EN ISO, ACI, NFPA, IOSH και συμβάσεων στο πλαίσιο των μεθόδων DBB, DB, EPC.
 • Εμπειρία στη χρήση εργαλείων και τεχνικών διαχείρισης έργων, δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων, αναφορών προόδου και κινδύνων του έργου.

Εργασιακή εμπειρία

ΕΚΤΕΡ Α.Ε                                                                                                                     Aθήνα, Ελλάδα  Εργοταξιάρχης                                                                                                         Μάιος 2021 – Σήμερα

Έργα:

 • Ανακατασκευή εγκαταστάσεων στο Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (μονάδες παραγωγής εμβολίων και πειραματόζωων). Χρηματοδότηση ΙΣΝ. Μελετητές: BETAPLAN, LIONTOS, TEAM. Προϋπολογισμός 750.000€
 • Amanzoe, Villa 4a, Κατασκευή πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών, επεκτάσεις εγκαταστάσεων ξενοδοχείου, αναδιαμόρφωση – επέκταση εξωτερικών δικτύων.

Προϋπολογισμός 2.750.000€

 • Κτίριο για την εγκατάσταση τεσσάρων συλλόγων ΑΜΕΑ εντός του Μητροπολιτικού πάρκου Ελληνικού. Αξία έργου 12.0000.000€

 

UBT JV (UCC- Bahadir – Tedeschia)                                                                                         Ντόχα, Κατάρ

Section Construction Manager                                                         Δεκέμβριος 2019 – Απρίλιος 2021

Έργο: Έργα επέκτασης του Διεθνούς Αεροδρομίου Ντόχα.

Αξία έργου850.000.000$. PM/CM:  Dar Al-Handasah. Μελετητές:  OMA, WSP & AECOM.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Καθοδήγηση ομάδας μηχανικών, εργοδηγών και υπεργολάβων για την εκτέλεση των έργων (υποσταθμός, δίκτυα υποδομών, AGL, PCC, οδοποιίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης.
 • Υποβολή εκθέσεων στον Project Manager συμπεριλαμβανομένων, χρονοδιαγραμμάτων, KPI, εβδομαδιαίας προόδου, προτάσεων ανάλυσης λειτουργικής αξίας (Value engineering), τροποποιήσεις και αξιώσεις (claims) σύμφωνα με τις συνθήκες του εργοταξίου.
 • Υποβολή των απαιτούμενων αδειών κατασκευής στις αρχές και συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (Stakeholders) και τις υπηρεσίες.

 

JPAC JV (J&P Overseas, AVAX, CONSPEL),                                                                          Ντόχα, Κατάρ

Μηχανικός Τεχνικού Γραφείου                                                 Σεπτέμβριος 2017 – Νοέμβριος 2019

Περιγραφή Έργου: Στάδιο 45.000 θέσεων προδιαγραφών FIFA, και δύο σχολεία (Qatar Foundation).

Αξία έργου650.000.000$. PM/CM:  ASTAD. Μελετητές:  Pattern & Burohappold.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Αξιολόγηση κινδύνων, αποσαφήνιση μελετών και ανάλυσης λειτουργικής αξίας (VE).
 • Υπεύθυνος για την διαμόρφωση συμφωνιών με τους υπεργολάβους (και σύνταξη αξιολογήσεων για τα πακέτα πρόσοψης, οροφής (μεταλλική κατασκευή με προεντεταμένους δαχτυλίους), προκατασκευασμένων στοιχείων εξεδρών, δαπέδων (βιομηχανικά, εποξειδικά).
 • Καθημερινή συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και τον μηχανικό του έργου. Εξασφάλιση της σωστής σχεδίασης σύμφωνα με τη σύμβαση, τα πρότυπα QCS 2014 και BS.

 

 

ADCC JV (Aktor SA – Al Darwish – Cimolai - Cybargo                                                            Ντόχα, Κατάρ

Μηχανικός Εργοταξίου (Site Engineer)                                                    Μάρτιος 2015 – Αύγουστος  2017

Περιγραφή έργου: Κατασκευή βοηθητικού πύργου ελέγχου | Αναβάθμιση των υποσταθμών του τερματικού | Επέκταση πάρκινγκ | Επισκευές στεγών (cargo and hangar). Αξία Έργων:  81.000.000$. PM/CM:  BECHTEL (ΗΠΑ), PARSONS (ΗΠΑ) MACE (ΜΒ). Επιτεύγματα: 6.000.000 εργατοώρες χωρίς ατύχημα.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Καθοδήγηση της κατασκευαστικής ομάδας για την αποπεράτωση των έργων σύμφωνα με τo χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις προδιαγραφές της σύμβασης. Δημιουργία και αρχειοθέτηση ημερολογίων, παραλαβών και αναφορών προόδου.
 • Συντονισμός με τμήματα της εταιρίας (προμηθειών, μελετών, ποιοτικού ελέγχου) για να εξασφαλιστεί ότι η κατασκευή του έργου θα τηρήσει τις προθεσμίες, εντός των προδιαγραφών και του προϋπολογισμού.

Koryschades Village                                                                                              Καρπενήσι, Ευρυτανία                             Μηχανικός Έργου                                                                          Ιανουάριος 2009 – Δεκέμβριος 2014

Κατασκευή  οικοδομικών έργων (ξενοδοχεία, πολυτελείς κατοικίες, επισκευή-αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων). Αξία Έργων:  2.650.000Euro.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Συγγραφή υποχρεώσεων, προετοιμασία και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού, αξιολόγηση των προσφορών.
 • Ρυθμίσεις σύμφωνα με ν. 4178/2013 και 4014/2011
 • Αποτυπώσεις – Χαράξεις με χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού.
 • Έλεγχος μελετών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 & 8, ΕΚΟΣ, ΕΑΚ, τον κτιριοδομικό κώδικα, προδιαγραφές ΕΟΤ, πυροπροστασίας
 • Συντονισμός με τις τοπικές αρχές και φορείς για την αδειοδότηση του έργου, υποβολή φακέλων για αδειοδοτήσεις, επενδυτικά προγράμματα (αναπτυξιακός, ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτήσεις.