https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/07/boussias_black.fw3_.fw_.png

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/07/Untitled-3.fw_.png

*Physical*

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 – Αθήνα


Paving the way towards implementation

Το 3ο Συνέδριο για το τεχνολογικό οικοσύστημα BIM (Building Information Modeling) στην Ελλάδα, είναι γεγονός! Στις 12 Οκτωβρίου 2022 κάνουμε αποτίμηση τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει άμεσα στη χώρα για την εφαρμογή της ΒΙΜ:

Το Συνέδριο για την ΒΙΜ λαμβάνει χώρα σε καιρούς που η εξοικονόμηση πόρων στον κατασκευαστικό κλάδο είναι επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία για να παραμείνει ανταγωνιστική χρειάζεται να μεταβεί ομαλά, γρήγορα και συντονισμένα στην ψηφιακή εποχή, όταν ήδη η ΒΙΜ έχει θεσμοθετηθεί στην ελληνική νομοθεσία.

Για αυτά, θα μας μιλήσουν κορυφαίοι ομιλητές και παράγοντες της χώρας παρουσιάζοντας τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στον μηχανισμό εκπαίδευσης, τα πρότυπα και τα σχήματα πιστοποίησης ΒΙΜ, την ετοιμότητα εφαρμογής καθώς και τον βαθμό ευελιξίας, διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, αλλά και τις λύσεις στο έλλειμμα επενδύσεων στην τεχνολογία και στην Ε&Α.


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΓΓΡΑΦΗ

Το συνέδριο


Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της McKinsey “ Building products in the digital age: It’s hard to ‘get smart’ ” “Στελέχη από κάθε κατηγορία επιλέγουν την ψηφιακή κατασκευή ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία: οι βελτιώσεις στα εργαλεία, οι διαδικασίες και η αποτελεσματικότητα μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα, να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την προσαρμογή – όλες οι αλλαγές που ωφελούν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και περαιτέρω απειλούν όσους αρνούνται να προσαρμοστούν”

Πώς θα επιτευχθεί αυτό στην Ελλάδα;

Η Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών – BIM ως ένα σύνολο διαδικασιών διαταράσσει τον συμβατικό τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αποτελεί μια σημαντική οργανωτική αλλαγή αλλά οι προϋποθέσεις υιοθέτησης της BIM, και η μεθοδολογία σταδιακής εφαρμογής της δεν μας είναι άγνωστες στην Ελλάδα. Αυτό που μένει είναι να προχωρήσουμε πιο γρήγορα!

Σε αυτό το πλαίσιο, στο συνέδριο θα δοθούν απαντήσεις σε καίρια ζητήματα όπως:

 • Ποιος θα είναι ο προσανατολισμός μέσω Κανονισμών και Κινήτρων της Δημόσιας Διοίκησης στη χρήση της ΒΙΜ για τον ελληνικό ΚΚ;
 • Με ποια τεχνικά και εκπαιδευτικά εργαλεία θα επιτευχθεί η ομαλή ψηφιακή μετάβαση του οικοσυστήματος των κατασκευών, ίσως με οδηγούς τις Πολυτεχνικές Σχολές της Ελλάδας;
 • Η Ανάπτυξη Προτύπων και της Πιστοποίησης των Κατασκευών μέσω ΒΙΜ, λειτουργεί ως όχημα για την θεσμοθέτηση της ΒΙΜ
 • Ο ρόλος του κράτους στη θεσμοθέτηση της ΒΙΜ, θα πρέπει να είναι ηγετικός: αν δεν αναληφθεί τέτοιος ηγετικός ρόλος εκ των άνω θεσμοθέτησης της ΒΙΜ στη προκήρυξη έργων, είναι πιθανή η συνέχιση της περιορισμένης και άνισης υιοθέτησης της τεχνολογίας των πληροφοριών από τον κλάδο, πράγμα που θα περιόριζε τις δυνατότητές του για σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητάς του και της αξιοποίησης των πόρων.
 • Πώς από το ΒΙΜ περνάμε στην εποχή του Digital Twin
 • Κοινό περιβάλλον δεδομένων – διαλειτουργικότητα, cloud services.
 • Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων για την Ολοκληρωμένη Παράδοση  και Παραλαβή του Έργου.
 • Προσδιορισμός συνεπών τρόπων εργασίας με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας – Ανάλυση Κόστους – Οφέλους σε υπάρχοντα έργα.
 • Διάδοση και προώθηση της κοινής αξίας πελατών και της αλυσίδας εφοδιασμού με στόχο την αλλαγή των συμπεριφορών.


Η διοργάνωση του συνεδρίου έχει εξασφαλίσει ότι η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα λάβει χώρα σύμφωνα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.


Γνωρίστε τους

Ομιλητές


Θεματολογία


Το συνέδριο θα εκτυλιχθεί σε θεματικές ενότητες με πάνελ συζήτησης και case studies.

 • Οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές για την υιοθέτηση της ΒΙΜ στην Ελλάδα: μηχανισμοί, εργαλεία και ρυθμιστικό πλαίσιο
 • Προϋποθέσεις υιοθέτησης της ΒΙΜ από την κατασκευαστική βιομηχανία
 • Τεχνικά και εκπαιδευτικά εργαλεία μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η ομαλή ψηφιακή μετάβαση του οικοσυστήματος των κατασκευών
 • Digital Twin Construction: η ψηφιακή κατασκευή δεν τελειώνει με τη χρήση ΒΙΜ, αλλά αρχίζει!
 • Case studies από το εξωτερικό έργων ορόσημων με τη χρήση ΒΙΜ

Σε ποιους απευθύνεται


 • Στην υιοθέτηση της ΒΙΜ: Μελετητικές και Κατασκευαστικές εταιρείες, ιδιοκτήτες και διαχειριστές εγκαταστάσεων, μηχανικοί σχεδόν όλων των ειδικοτήτων αλλά και προμηθευτές, αξιολογητές, επιθεωρητές, Εταιρείες Συμβούλων. κλπ
 • Στην Τεχνολογία : πάροχοι λύσεων και εξοπλισμού λογισμικού
 • Στις Πολιτικές που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της ΒΙΜ : αρμόδιοι φορείς για τη θεσμοθέτηση, ρυθμιστικές αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα .

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ

Key takeaways


Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

 • Παρακολουθήσουν τις απόψεις στα συστημικά προβλήματα στην εφαρμογή της ψηφιοποίησης στη κατασκευαστική διαδικασία
 • Να ακούσουν τις προτάσεις από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών που σχετίζονται με το σαφές κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της ΒΙΜ,
 • Να ανταλλάξουν τεχνική, εξειδικευμένη πληροφορία για την ετοιμότητα εφαρμογής της ΒΙΜ στην εκπαίδευση και τη πιστοποίηση
 • Να λάβουν μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ευελιξίας, διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών που έχουν εφαρμόσει ήδη οι πρωτοπόροι της αγοράς στην εφαρμογή της ΒΙΜ
 • Να μάθουν για τις καινοτόμες ιδέες στο έλλειμμα επενδύσεων στην τεχνολογία και στην Ε&Α,
 • Δικτυωθούν για να μάθουν πώς αντιμετωπίζουν συνάδελφοί τους την ανεπαρκή διαχείριση των πληροφοριών και άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την εφαρμοστικότητα της ΒΙΜ στην αγορά.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ

Μεγάλος Χορηγός

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/07/ALSTOM_2-COLOURS_4C_QUADRI.jpg

Υποστηρικτής

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2021/09/Knauf00.png

Η εταιρία Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ είναι μέλος του ομίλου Knauf, της μεγαλύτερης βιομηχανίας προιόντων γύψου παγκοσμίως με παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σε 95 χώρες. Ξεκίνησε τη βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 1991 με την παραγωγή γύψου και γυψοσανίδας στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στην Αμφιλοχία. Έκτοτε, παράγει και προσφέρει στην Ελληνική αγορά ολοκληρωμένα συστήματα τοίχων, οροφών, έτοιμων σοβάδων, δαπέδων, θερμομόνωσης και άλλων εξειδικευμένων εφαρμογών κτηρίων. Η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ διαθέτει, επίσης, παραγωγική μονάδα ετοιμόχρηστων υλικών επεξεργασίας επιφανειών και μεταλλικών προφίλ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.


Αιγίδες


https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/07/Logo_Anaptyxis_Ependyseon-αιγίδα.png

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/08/ypen-GR-big.jpg

Livestreaming by

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2020/11/coneq.png

Η CONEQ Hellas ανήκει στον τομέα παροχής τεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών σε εκδηλώσεις, τις οποίες υποστηρίζει με μεταφραστικά συστήματα, συνεδριακά συστήματα, οπτικοακουστικό και άλλο τεχνικό εξοπλισμό. Στην ανοδική πορεία της CONEQ Hellas τα τελευταία 5 χρόνια έχοντας ήδη καλύψει πάνω από 600 εκδηλώσεις, έχουν συμβάλει τα μεγάλα και σημαντικά συνέδρια στα οποία πρόσφερε με επαγγελματισμό τις τεχνικές υπηρεσίες της και τον εξοπλισμό της. Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected], ή στο (+30) 211 2163453.

Επικοινωνία


Συμμετοχές
Ειρήνη Λιβανού, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 119), E: iliva[email protected]
 
Χορηγίες
Ματίνα Δημητριάδου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 331), E: [email protected]
Κυριακή Μανθοπούλου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 156), E: [email protected]
 
Πληροφορίες
Στέλλα Τσαρτσαρά, Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 170), Ε: [email protected]

BOUSSIAS


  Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας, Αττική, Ελλάδα
  +30 210 6617777
  +30 210 6617778
  www.boussias.com