https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/07/Untitled-3.fw_.png

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 – Αμφιθέατρο OTEAcademy


Paving the way towards implementation

Με τη συμμετοχή 240 και πλέον ιθύνοντων στελεχών του ψηφιακού μετασχηματισμού του κατασκευστικού κλάδου και των παρόχων τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε το ΒΙΜ Conference, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο OTEAcademy.

Το συνέδριο ξεχώρισε για το υψηλό επίπεδο των ομιλητών και το πλούσιο περιεχόμενό του, αναδεικνύοντας την αξία, τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις της ΒΙΜ στο Κατασκευαστικό Κλάδο. Early adopters διεθνών και εγχώριων εταιρειών διαχείρισης, παροχής υπηρεσιών ΒΙΜ καθώς και Developers και experts του κλάδου μοιράστηκαν use cases και λύσεις στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των κατασκευών, παραθέτοντας συνακόλουθα οφέλη όπως – μεταξύ άλλων – βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την διαφάνεια στη κατασκευή.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στάθηκε η διασύνδεση των ανθρώπων, των διαδικασιών και των δεδομένων ως προαπαιτούμενο για την επιτυχή μετάβαση στη ΒΙΜ και τη συνολική ψηφιακή μετάβαση των κατασκευών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση και τη πιστοποίηση ως καταλύτη ουσιαστικών αλλαγών.


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑPRESENTATIONS

Το συνέδριο


Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της McKinsey “ Building products in the digital age: It’s hard to ‘get smart’ ” “Στελέχη από κάθε κατηγορία επιλέγουν την ψηφιακή κατασκευή ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία: οι βελτιώσεις στα εργαλεία, οι διαδικασίες και η αποτελεσματικότητα μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα, να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την προσαρμογή – όλες οι αλλαγές που ωφελούν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και περαιτέρω απειλούν όσους αρνούνται να προσαρμοστούν”

Πώς θα επιτευχθεί αυτό στην Ελλάδα;

Η Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών – BIM ως ένα σύνολο διαδικασιών διαταράσσει τον συμβατικό τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αποτελεί μια σημαντική οργανωτική αλλαγή αλλά οι προϋποθέσεις υιοθέτησης της BIM, και η μεθοδολογία σταδιακής εφαρμογής της δεν μας είναι άγνωστες στην Ελλάδα. Αυτό που μένει είναι να προχωρήσουμε πιο γρήγορα!

Σε αυτό το πλαίσιο, στο συνέδριο θα δοθούν απαντήσεις σε καίρια ζητήματα όπως:

 • Ποιος θα είναι ο προσανατολισμός μέσω Κανονισμών και Κινήτρων της Δημόσιας Διοίκησης στη χρήση της ΒΙΜ για τον ελληνικό ΚΚ;
 • Με ποια τεχνικά και εκπαιδευτικά εργαλεία θα επιτευχθεί η ομαλή ψηφιακή μετάβαση του οικοσυστήματος των κατασκευών, ίσως με οδηγούς τις Πολυτεχνικές Σχολές της Ελλάδας;
 • Η Ανάπτυξη Προτύπων και της Πιστοποίησης των Κατασκευών μέσω ΒΙΜ, λειτουργεί ως όχημα για την θεσμοθέτηση της ΒΙΜ
 • Ο ρόλος του κράτους στη θεσμοθέτηση της ΒΙΜ, θα πρέπει να είναι ηγετικός: αν δεν αναληφθεί τέτοιος ηγετικός ρόλος εκ των άνω θεσμοθέτησης της ΒΙΜ στη προκήρυξη έργων, είναι πιθανή η συνέχιση της περιορισμένης και άνισης υιοθέτησης της τεχνολογίας των πληροφοριών από τον κλάδο, πράγμα που θα περιόριζε τις δυνατότητές του για σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητάς του και της αξιοποίησης των πόρων.
 • Πώς από το ΒΙΜ περνάμε στην εποχή του Digital Twin
 • Κοινό περιβάλλον δεδομένων – διαλειτουργικότητα, cloud services.
 • Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων για την Ολοκληρωμένη Παράδοση  και Παραλαβή του Έργου.
 • Προσδιορισμός συνεπών τρόπων εργασίας με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας – Ανάλυση Κόστους – Οφέλους σε υπάρχοντα έργα.
 • Διάδοση και προώθηση της κοινής αξίας πελατών και της αλυσίδας εφοδιασμού με στόχο την αλλαγή των συμπεριφορών.


Η διοργάνωση του συνεδρίου έχει εξασφαλίσει ότι η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα λάβει χώρα σύμφωνα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.


Επιστημονική Συνεργάτις του συνεδρίουΓνωρίστε τους

Ομιλητές


Θεματολογία


Το συνέδριο θα εκτυλιχθεί σε θεματικές ενότητες με πάνελ συζήτησης και case studies.

 • Οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές για την υιοθέτηση της ΒΙΜ στην Ελλάδα: μηχανισμοί, εργαλεία και ρυθμιστικό πλαίσιο
 • Προϋποθέσεις υιοθέτησης της ΒΙΜ από την κατασκευαστική βιομηχανία
 • Τεχνικά και εκπαιδευτικά εργαλεία μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η ομαλή ψηφιακή μετάβαση του οικοσυστήματος των κατασκευών
 • Digital Twin Construction: η ψηφιακή κατασκευή δεν τελειώνει με τη χρήση ΒΙΜ, αλλά αρχίζει!
 • Case studies από το εξωτερικό έργων ορόσημων με τη χρήση ΒΙΜ

Σε ποιους απευθύνεται


 • Στην υιοθέτηση της ΒΙΜ: Μελετητικές και Κατασκευαστικές εταιρείες, ιδιοκτήτες και διαχειριστές εγκαταστάσεων, μηχανικοί σχεδόν όλων των ειδικοτήτων αλλά και προμηθευτές, αξιολογητές, επιθεωρητές, Εταιρείες Συμβούλων. κλπ
 • Στην Τεχνολογία : πάροχοι λύσεων και εξοπλισμού λογισμικού
 • Στις Πολιτικές που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της ΒΙΜ : αρμόδιοι φορείς για τη θεσμοθέτηση, ρυθμιστικές αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα .

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ

Key takeaways


Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

 • Παρακολουθήσουν τις απόψεις στα συστημικά προβλήματα στην εφαρμογή της ψηφιοποίησης στη κατασκευαστική διαδικασία
 • Να ακούσουν τις προτάσεις από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών που σχετίζονται με το σαφές κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της ΒΙΜ,
 • Να ανταλλάξουν τεχνική, εξειδικευμένη πληροφορία για την ετοιμότητα εφαρμογής της ΒΙΜ στην εκπαίδευση και τη πιστοποίηση
 • Να λάβουν μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ευελιξίας, διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών που έχουν εφαρμόσει ήδη οι πρωτοπόροι της αγοράς στην εφαρμογή της ΒΙΜ
 • Να μάθουν για τις καινοτόμες ιδέες στο έλλειμμα επενδύσεων στην τεχνολογία και στην Ε&Α,
 • Δικτυωθούν για να μάθουν πώς αντιμετωπίζουν συνάδελφοί τους την ανεπαρκή διαχείριση των πληροφοριών και άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την εφαρμοστικότητα της ΒΙΜ στην αγορά.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ

Μεγάλοι Χορηγοί

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/07/ALSTOM_2-COLOURS_4C_QUADRI.jpg

Leading societies to a low carbon future, Alstom develops and markets mobility solutions that provide sustainable foundations for the future of transportation. From high-speed trains, metros, monorails, trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, Alstom offers its diverse customers the broadest portfolio in the industry. 150,000 Alstom vehicles are in commercial service worldwide. Headquartered in France and present in 70 countries, Alstom employs more than 74,000 people.


https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/09/AVAX-LOGO.png

O Όμιλος ΑΒΑΞ αποτελεί έναν από τους πλέον ισχυρούς εισηγμένους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα, ο οποίος δραστηριοποιείται στους επιχειρησιακούς άξονες των κατασκευών, των παραχωρήσεων και της ενέργειας. Με ανεκτέλεστο έργων που σήμερα ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ, ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται διαρκώς και να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.


Χορηγοί

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/08/EB_LOGO-01-e1661872692212.jpg

By combining 27 years of experience in the design and support of more than 300 projects, of all types and sizes, with almost 15 years of expertise in the application of BIM Technology, we have successfully integrated the principles of Virtual Construction and Integrated Project Delivery in our design and project management procedures. By implementing BIM at its full potential, here at EB/Architects we provide engineering, design, and consulting services of the highest level.

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/09/01-Hill-Logo-Full-Color-Standard.jpg

Hill International is a global firm that provides programme and project management, construction management, technical assistance, independent engineer, due diligence, cost planning and a range of related services to support investors and/or governments for maturing, planning and delivering major capital projects worldwide. Hill is listed on the NYSE and headquartered in Philadelphia, USA. We employ over 3,200 professionals and supports personnel across more than 100 offices worldwide.

We have a distinctive operational presence in Greece and we are delighted to be involved with major projects across the building, infrastructure and energy sectors.

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2021/10/IsZEB.png

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός IsZEB, έχει στόχο την παροχή συμβουλών, εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών προς τον κατασκευαστικό κλάδο, για τον πλήρη κύκλο ζωής ενός έξυπνου κτιρίου μηδενικού ή θετικού ενεργειακού ισοζυγίου. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, υποστηρίζοντας όλες τις φάσεις δημιουργίας και ανακαίνισης ενός κτιρίου. Μία από τις βασικές λειτουργίες του είναι η προτυποποίηση της (ανα)κατασκευής έξυπνων κτιρίων μηδενικού ή θετικού ενεργειακού ισοζυγίου. Θέτει ισχυρές βάσεις για το συνδυασμό Τεχνολογιών Πληροφορικές και Επικοινωνιών με Ενεργειακά Αποδοτικές Λύσεις, μέσω της ανάπτυξης του Προτύπου και της Μεθοδολογίας IsZEB. 

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/10/PwC_logo-1-e1665577996608.jpg

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/09/aidigits-logo-copy.jpg

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι πρωτοπόρος φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης και προσφέρει πιστοποίηση επαγγελματιών σε πλήθος ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης, του τουρισμού, της πληροφορικής, των τροφίμων, της υγείας κ.α.
Εφαρμόζει πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, οι οποίες είναι ελεγμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024, και παρέχει πιστοποίηση μέσω δια ζώσης και εξ αποστάσεως εξετάσεων, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, ανάμεσα στις οποίες είναι το νέο, καινοτόμο «Certified Expert- BIM (ce BIM), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την BIM ACADEMY.


Υποστηρικτές

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/09/ISOMAT.png

Η ISOMAT είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων. Διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής, σε Ελλάδα, Σερβία και Ρουμανία. Επιπλέον, έχει 5 εμπορικές θυγατρικές σε Γερμανία, Ρωσία, Τουρκία, Βουλγαρία και Σλοβενία ενώ πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.
Ο Όμιλος παράγει και διαθέτει τις εξής κατηγορίες προϊόντων: Στεγανοποίηση, Εξωτερική Θερμομόνωση, Χρώματα & Προστασία Επιφανειών, Κόλληση Πλακιδίων & Φυσικών Λίθων, Βελτιωτικά & Επισκευαστικά Σκυροδέματος, Κατασκευή & Επισκευή Τοιχοποιίας, Βιομηχανικά Δάπεδα, Πατητές Τσιμεντοκονίες & Διακοσμητικά Δάπεδα.

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2021/09/Knauf00.png

Η εταιρία Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ είναι μέλος του ομίλου Knauf, της μεγαλύτερης βιομηχανίας προιόντων γύψου παγκοσμίως με παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σε 95 χώρες. Ξεκίνησε τη βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 1991 με την παραγωγή γύψου και γυψοσανίδας στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στην Αμφιλοχία. Έκτοτε, παράγει και προσφέρει στην Ελληνική αγορά ολοκληρωμένα συστήματα τοίχων, οροφών, έτοιμων σοβάδων, δαπέδων, θερμομόνωσης και άλλων εξειδικευμένων εφαρμογών κτηρίων. Η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ διαθέτει, επίσης, παραγωγική μονάδα ετοιμόχρηστων υλικών επεξεργασίας επιφανειών και μεταλλικών προφίλ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.


Αιγίδες


https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/07/Logo_Anaptyxis_Ependyseon-αιγίδα.png

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/08/ypen-GR-big.jpg

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/08/logotypo_ypypme_resolution3.png

Τιμητική Υποστήριξη


https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2021/09/PEDMEDE.jpg

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/09/PESEDE_LOGO_FINAL-e1663666468134.jpg

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/09/LOGO-SATE-e1663666557752.jpg

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/08/SEGM-LOGO-2018-01-281-2.png

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2022/09/ΣΤΕΑΤ-αυτό.png

Venue Sponsor

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2018/04/OTEACADEMY-2.png

Η OTEAcademy, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, είναι o μεγαλύτερος professional training οργανισμός στην Ελλάδα, παρέχοντας πρωτοποριακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Με κύρια δραστηριότητα το business training, σχεδιάζει και υλοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις προσωπικής ανάπτυξης και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), καλύπτοντας ευρεία θεματολογία και συμβάλλοντας στην εξέλιξη στελεχών και επιχειρήσεων.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της OTEAcademy παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας με ευελιξία και λειτουργικότητα, μετουσιώνοντας στην πράξη την εμπειρία της στο customer experience.


Οπτικοακουστική Κάλυψη

https://www.bimconference.gr/wp-content/uploads/2020/11/coneq.png

Η CONEQ Hellas ανήκει στον τομέα παροχής τεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών σε εκδηλώσεις, τις οποίες υποστηρίζει με μεταφραστικά συστήματα, συνεδριακά συστήματα, οπτικοακουστικό και άλλο τεχνικό εξοπλισμό. Στην ανοδική πορεία της CONEQ Hellas τα τελευταία 5 χρόνια έχοντας ήδη καλύψει πάνω από 600 εκδηλώσεις, έχουν συμβάλει τα μεγάλα και σημαντικά συνέδρια στα οποία πρόσφερε με επαγγελματισμό τις τεχνικές υπηρεσίες της και τον εξοπλισμό της. Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected], ή στο (+30) 211 2163453.

Official Publications


             

Επικοινωνία


Συμμετοχές
Κατερίνα Μπότη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 186), E: [email protected]
 
Χορηγίες
Ματίνα Δημητριάδου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 331), E: [email protected]
 
Πληροφορίες
Στέλλα Τσαρτσαρά, Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 172), Ε: [email protected]

BOUSSIAS


  Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας, Αττική, Ελλάδα
  +30 210 6617777
  +30 210 6617778
  www.boussias.com